Behover ni befasta samt undersok elektroniska marke?

Behover ni befasta samt undersok elektroniska marke?

Ehuru anvandaren itu ett mobil jag har tagit bort/raderat ex. textmeddelanden, SMS, odl kan vi rehabilitera raderade sms saso intyg ino en rattsprocess.

Spann IT-forensisk undersokning utav nago mobil hamtas all lagrad vagledning av telefonen och SIM-kort. Informationen skrivs ut sam dokumenteras inom nagon redogorels sasom spann behov kan anvandas i nagon rattsprocess.

  • Lagrade telefonnummer
  • Meddelanden i telefon samt villi SIM-kort
  • Raderade sms pa SIM-kort
  • Lagrade rostmeddelanden
  • Kalenderinformation
  • Operatorsloggar
  • Aterstaend lagrad fakta

undersokning & Tolkning

Ibas erbjuder rorlig forensika tjanster som gor utredningar, sasom inbegriper mobila enheter, effektiva sam maximerar mojligheterna att sakra digitala evidens inom handhallna enheter.

Idag befinner si ungefar alla telefoner saso saljs i Sverige smartphones. Informationsmangden som bolag samt privatpersoner lagrar ino telefoner vaxer alltjamt. Ibas mobil forensik ager medhall for en brett sortiment utav enheter. Utover telefoner hanterar vi surfplattor, minneskort, GPS-enheter och SIM-kort.

Mobiltelefoner och surfplattor har bilda storre potentia till att tjanstgora kungen skutt oavsett vartha vi annu befinner oss ino varlden. Uppemot all ager en gestaltning av mobil grupp som anvands darfor att skapas, forflytta samt lagra digital upplysning valtranad itu exempelvis epost, sms, bilder och chatt-meddelanden. Meda ager tekniken gjort det enklare pro folk tillsamman oarliga avsikter att tillamp detta sta speciell fortjans, vare sig det handlar forsavitt kopiering, flyttning alternativt att annorlund skaffa elektronisk upplysning. Det medfor att det forekommer mobiltelefoner ino nast vid var undersokning och informationen av mobiltelefonen befinner si itu grandiost hag vid tvister samt utredningar.

Utbredd farhaga forsavitt illojalitet eller fuffen gallande arbetsplatsen befinner sig det ideligen ovarderligt att vet analysera saken dar fakta som lagrats, hanterats sam antagligen darefte raderats a mobiltelefoner sam andra mobila enheter som exempelvis surfplattor. Operativsystemet sam informationslagringsenheten ino en smartphone befinner sig idag avsevart lik nagon p sam det flyttbar forensik arbetet tillsamman att kartlagga nagon mobil ar i huvudsak samt botten kopiost likt det arbete vi utfor darfor at undersok en datamaskin.

Utvidgad bevisanalys & chip-off

Det ar ino somlig rattssak genomforbar att regenerera ytterligare borttagen vagledning som ligger lagrad i mobiltelefoners inbyggda hagkoms, det ha innefatt fasten uteslutande mobiltelefoner saso icke anvander sig fran inbyggd kryptering fran minnet. Telefonen blir ej duglig postumt denna analys.

Tidsatgangen forut analys samt aterskapande varierar av telefon till telefon. Ino do baisse raderad upplysning kan aterskapas ges offert villig detta mo huvudma. Intill accept itu prisforslag skrivs informationen ut samt dokumenteras i en redogorels sasom dessutom kan anvandas ino en rattsprocess.

All typer bruten enheter

Vara rorlig forensiska service skanker de resurs at kraftfulla instrument samt det stod som kravs for att hantera all typer utav situationer och begaran pa hurdan elektroniska evidens bord sakras och behandlas.

Olika typer itu O, mobiltelefonstillverkare och modeller ocksa appar gor det mot en invecklat kneg att trygg belagg fran mobiltelefoner. Viktiga faktorer befinner sig om arbetet medfor att laskoder vara tvungen knackas samt raderad information maste aterskapas for analysarbetet paborjas.

Ibas utvecklingsavdelning for dataraddning ager utvecklat en brett sortiment itu recovery arbetsredskap samt metoder darfor at rehabilitera raderad uppgifter fran mobila enheter, underrattelse som kan varje live essentiell intyg.

Tusen bitar alternativt kilo bittar

Mobiltelefoner adrar sig inte svar fysiska skador odl sasom krosskador eller fuktskador vilket ino sin tur kan medfora komplicerade elektroniska skador.

Det ar inte all telefoner saso befinner si ino originalskick nar de kommer till Ibas for IT-forensisk besiktning. Fysiska skador astadkommer ino forlangningen att informationen ino telefonen befinner si oatkomlig. Komplicerade elektroniska skador kraver ofta reparationer eller rov utav styr-elektroniken sta stromforsorjningen, enklare fysiska skador kan losas vi att kretskort flyttas till nagon identisk division. Forsavitt det utspelar forsavit ett mekanisk skada sa ager vi normalt reservdelar sta en grandios antal skilda mobiltelefoner inom forrad.

Vi kartlagger skadans orsak samt skadeomfang, postum analysen kanner till vi hurda avsevart upplysning vi kan undsattning. Forut do mesta kan vi tillhandahalla utlasning sam mobil-forensisk tolknin av underrattelse ocksa av utrustning tillsammans omfattande fysiska skador, oavsett modell, ganska alternativ fabrikat.

Gamla gator som kraver nya svar?

Ibas langa kunskap astadkomme att vi kan plocka oss an ocksa aldre telefoner med gamla os och betrakta do i nytt belysning och tillsammans uppdaterade metoder och verktyg.

Det finns ett kopiost grandiost mang aldre mobiltelefoner samt telefonmodeller saso annu anvands, alternativt sasom ligger samt vantar pa att utredas ordentligt. Ibas duglighet att pafora moderna metoder sam tekniker villig aldre mobiltelefoner har visat sig bestammande ino atskillig nedgang, inte atminstone ino resnings-arenden dar saken dar initiala polisutredningen av och till genomfordes utan de don och rutiner stav mobil-forensik som vi ar sed intill, och forvantar oss, idag.

Ta beroring med vara experter. Ibas vackraste naturliga Polska kvinnor age kunskapen samt do tekniska losningarna! Vi stoder samtlig – fran stora firma, myndigheter, advokater sam domstolar mot privatpersoner.